مراحل تولید تا بسته بندی پتوی نسوز سرامیکی

مراحل تولید و بسته بندی پتو های سرامیکی نسوز در ابعاد و دانسیته های مختلف. حضور مشاورین خبره از کشور ایتالیا با آموزش نیرو ها و متخصصین داخلی  به مرحله تولید و  نهایی شدن رسیده است. ما تضمین میکنیم که با بهترین مواد اولیه در تولید محصولاتمان وهمینطور با بهره گیری از نیرو های متخصص داخلی، با کیفیت ترین محصولات در بین محصولات داخلی و همتراز با محصولات خارجی را ارائه و عرضه میکنیم.